Beste ouder(s)

In het begin van het schooljaar vragen wij aan alle ouders om een aantal documenten in te vullen. De voorbije schooljaren was dit steeds op papier, maar om de planlast van de leerkrachten en het papierverbruik te verminderen, bieden we sommige documenten dit schooljaar digitaal aan. De kosten worden nadien op de schoolrekening verrekend.

Mogen we vragen om onderstaande documenten ten laatste vrijdag 8 september in te vullen? Gelieve per kind een formulier in te vullen.

Middagtoezicht – jaarabonnement of 20 beurtenkaart
Kind ophalen of alleen naar huis

Indien je dit wenst kan je via het formulier hieronder een jaarabonnement op een tijdschrift bestellen. Deze wordt dan aan huis geleverd of via de school verdeeld.

Bestellen tijdschriften – doremi(ni), zonnekind, zonneland, BOBO, national Geographic,…

Alvast bedankt.
Het schoolteam