Informatie

In deze rubriek kun je allerlei informatie vinden omtrent de werking van onze school. Deze pagina wordt in de loop van het jaar aangevuld.

Schooltoelagen

Sinds vorig schooljaar kan je de aangifte ook online indienen. Meer informatie hierover vindt u hier. Uiteraard kunt u ook alle schooldagen op het secretariaat terecht. Wij helpen u graag met het invullen van de aanvraag.