Beste (groot)ouders, wandelaar, supporter,

Gezien wij niet weten wat de toekomst brengt, in verband met Covid-19, bekijken we op een later tijdstip of deze activiteit kan doorgaan.

Wordt vervolgd……………..

Vriendelijke groeten,
De Ouderraad