Reeds vele jaren bestaat er in de school van jouw kind een zeer actieve ouderraad. We vergaderen een zestal keer per schooljaar.

We zijn een spreekbuis van de ouders naar de directie en de leerkrachten en omgekeerd, op de ouderraad geeft de directie toelichting over het reilen en zeilen op school. Elke vergadering bespreken we een inhoudelijk thema dat vanuit de ouders of de school zelf kan komen. Uiteraard maken we steeds tijd voor jouw agendapunt, jouw vraag of bemerking.

Daarnaast verlenen we hulp bij allerlei activiteiten die de school organiseert zoals de bediening tijdens het schoolfeest, pannenkoeken bakken met carnaval, de Sint een handje toesteken, …

Soms zetten we zelf iets op touw zoals de lichtjestocht; een leuk samenzijn met andere ouders, kinderen en schoolmedewerkers, een quiz, een wijnverkoop, klusdagen om karweitjes op te knappen op school…

Eventuele opbrengsten van al die inspanningen worden na overleg besteed aan een schoolproject.

Ouderraad – bedankt voor de 2 nieuwe speeltoestellen!

Verder zoeken we (op de eerste vergadering) voor elke klas een klasverantwoordelijke. Deze kan de schakel zijn tussen de ouders en de leerkracht. Via hem/haar roept de leerkracht bijvoorbeeld de hulp in van ouders bij klasactiviteiten.

Door vertegenwoordiging in de schoolraad zijn wij rechtstreeks betrokken bij het beleid dat onze school voert.

Meer informatie in verband met onze taken en de activiteiten van dit schooljaar vind je hier terug.