Welkom

De ouderraad is een groep van super gemotiveerde ouders die zich belangeloos inzetten voor de school van onze kinderen. Het is een link tussen de ouders enerzijds en de leerkrachten en directie anderzijds.

De ouderraad is er DOOR en VOOR OUDERS, voor U dus !!

Realisaties dankzij de steun van de ouderraad.

11/01/2023 – 3 stukken apenparcours van elk 15m en een turnaround speeltoestel.

28/05/2021 – Nieuwe basketbalpalen en een oktopus speeltoestel bij de kleuterschool!