Welkom

De ouderraad is een groep van super gemotiveerde ouders die zich belangeloos inzetten voor de school van onze kinderen. Het is een link tussen de ouders enerzijds en de leerkrachten en directie anderzijds.

De ouderraad is er DOOR en VOOR OUDERS, voor U dus !!

Ouderraad – bedankt voor de 2 nieuwe speeltoestellen!