Vergaderdata

27 oktober 2022

24 november 2022

19 januari 2023

23 maart 2023

04 mei 2023


U BENT VAN HARTE WELKOM!

Suggesties mogen ook altijd per mail worden doorgegeven.

De vergaderingen starten telkens om 20.00u. en gaan door in de polyvalente zaal van de school.

U bent natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad