Vergaderdata

12 september 2019

24 oktober 2019

22 januari 2020

16 maart 2020

11 mei 2020

De vergaderingen starten telkens om 20.00u. en gaan door in de polyvalente zaal van de school.

U bent natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad