Vergaderdata

14 oktober 2021

25 november 2021

20 januari 2022

24 maart 2021

De data na maart worden later meegedeeld.

We houden ons aan volgende coronaregels die op dat moment van toepassing zijn.

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Suggesties mogen ook altijd per mail worden doorgegeven.

De vergaderingen starten telkens om 20.00u. en gaan door in de polyvalente zaal van de school.

U bent natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad