Beste (groot)ouder,

De lichtjestocht gaat dit jaar door op vrijdag 16 december 2022. Meer informatie volgt later nog.

Vriendelijke groeten,
De Ouderraad