Beste (groot)ouders

De hulpcheque is een middel waarmee je kan aangeven wanneer je de ouderraad kan steunen. We beseffen dat iedereen het druk heeft, maar indien jullie ergens een paar uurtjes kunnen bijspringen, zouden wij al heel dankbaar zijn. Aan de hand van de hulpcheque kan je ook aangeven waar je interesse ligt.

Gebruik onderstaand document om aan te geven wat je graag doet en waar je eventueel kan inspringen. Bezorg dit document terug aan de ouderraad. Dit kan je doen via de klasleerkracht of via de rubriek contact.

2019 2020 Hulcheque

Alvast bedankt voor jullie tijd.

De ouderraad