De praktische organisatie van een schooldag

8.15 : school opent

8.45 : aanvang lessen

10.25 : eerste speeltijd

12.20 tot 13.30 : middagpauze

14.55 : namiddagspeeltijd kleuterschool

15:10 : namiddagspeeltijd lagere school

15.25 : einde lessen

15.40 : begin naschoolse opvang door Ferm in onze school

17.00 : Ferm gaat met de kinderen naar de andere locatie van Ferm