De praktische organisatie van een schooldag

8.15 : school opent

8.45 : aanvang lessen

10.20 : eerste speeltijd

12.20 tot 13.30 : middagpauze

14.55 : tweede speeltijd

15.25 : einde lessen

15.40 : begin naschoolse opvang in onze school

16.55 : naar ‘Ferm’ naschoolse opvang

17.00 : start opvang ‘Ferm’ (locatie Gooreind – 03/236 29 98)